ploché střechy

ploché střechy fóliové »

ploché střechy asfaltové »

ploché střechy ozeleněné »


firma Vyrtych v Židněvsi u Mladé Boleslavi
Plochá střecha objektu firmy VYRTYCH v Židněvsi u Mladé Boleslavi, která je zhotovena z mPVC fólie Sikaplan 15 odstín červená - systém mechanicky kotvené střechy s minerální tepelnou izolací do trapézového plechu.

více ...

 

ploché střechy asfaltové

Ploché střechy:

Nabízíme velký výběr kvalitních tuzemských a zahraničních izolačních materiálů na bázi mPVC fólií nebo modifikovaných asfaltových pásů. Vlastníme certifikáty a jsme zaškoleni pracovat s těmito materiály.

Asfaltové střechy, konstrukce řešení:

V našich klimatických podmínkách se nejvíce osvědčily pásy na bázi SBS. Ochranu pásů proti působení UV záření zajišťuje břidličný nebo barvený keramický posyp. Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze značkové polyesterové rohože je elastický a má vratné vlastnosti při působení tepelných i mechanických napětí a je dlouhodobě stabilní proti působení vnějších vlivů. Izolační pásy jsou natavovány buď celoplošně nebo bodově pomocí PB hořáků.

  Výhody :
 • hydroizolační pás vhodný do požárně nebezpečných prostor
 • odolnější k mechanickému poškození
 • nízká propustnost pro vodní páry
 • vynikající svařitelnost
 • vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
 • odolnost proti mechanickému namáhání
 • samolepící pásy pro čisté a rychlé zpracování
 • pásy pro mechanické kotvené systémy
 • pásy s atesty FLL proti prorůstání kořenů
copyright 2009 Benefol s.r.o. nic|nic design Martin Kouklnic|nicVALID XHTML 1.1 VALID CSS 2.1